Za nás se položilo dítě do postýlky a spalo!

„Vás jsem položila do postýlky a vy jste v mžiku spali.“ Také poznáváte tuto či podobné věty? Může to ve vás vzbuzovat pocit, že jen vaše dítě špatně usíná, v noci se budí a potřebuje uspat znovu. Realita je však často jiná, než by se zdálo.

Nová doba

Zejména starší generace vše rády shazují na rodiče dnešní doby. Za jejich mladých let byly děti poslušnější, rodičům si nedovolily tykat. Vývoj dítěte však závisí na mnoha faktorech, ale i podle toho jak se k sobě lidé chovají a zda se mají nebo nemají rádi. Prostředí se postupem času mění a s ním i chování lidí vůči sobě obecně.

Na spánek samotný má vliv celá řada faktorů. Jednou z věcí je také přístup rodičů, kteří nechávají děti vyplakat, nenosí je, záleží také na kulturním přístupu a mnoha dalších podmínkách. Jedním z důvodů, proč byl spánek jednodušší a s méně obtížemi, je fakt, že bylo mnohem méně elektroniky, která do našeho spánku zasahuje nemalou měrou.

starsi generace, nová doba, studio spánku, blog o spani, blogujeme o spánku, spánek, sleep, sleeping,

Život bez mobilu a internetu

Nejen, že elektronika nezasahovala do našeho života, ale kdysi nebyl internet a nebyly mobily a rodiče neměly možnost sdílet své zkušenosti nebo si stěžovat na špatný spánek svého dítěte v různých veřejných skupinách. Dříve tedy byly i děti, které špatně spaly, jen se o nich nepsalo a nedebatovalo na internetu. Maminky pro tyto děti dělaly to, co uznaly za nejlepší, tedy jim zpívaly ukolébavky, hladily je, některé nosily, jiné prostě své děti konejšily tak dlouho, až dítko zabralo.

Internet nám přinesl lepší přístup k informacím, svobodu při rozhodování, na druhou stranu je přemíra informací na škodu. Je jednoduché se v nich ztratit a naopak být dezinformován. Toto vede k velkému stresu, který je na škodu i dítěti, na které jej přenášíte. Spánek se pak u dítěte stane horším.

telefon spanek, spani, spanek, studio spanku, vyspimese.cz, studio spani

Nic není jako dřív

Díky jiným informacím a zcela jinému přístupu k životu často vychováváme své děti jinak, než naše babičky. Spousta věcí se změnila a co bylo dříve špatné, je dnes naopak vyžadováno. Proto je těžké se sžít s radami našich babiček. Dělejte to, o čem jste přesvědčení vy, že je to správně a dělá to dobře vám i dítěti. Pokud je vám příjemné dítě kojit, hladit ho, spát s ním v posteli do jeho šesti let, dělejte to, protože je to tak správně pro vás.