Vysvětlíme Vám spánkový cyklus.

Spánek je pro běžné fungování lidského organismu naprosto klíčový. Jeho nedostatek může znamenat příchod duševních, ale i fyzických potíží. Spánek jako takový není však jen jeden dlouhý proces, na jehož konci se vzbudíme, ale je rozdělen do několika fází.

Fáze spánku

Spánkový cyklus se dělí do pěti fází, které na sebe navazují. První fází je usínání. Přichází ospalost a nám se začínají samovolně zavírat oči. Tato fáze trvá obvykle okolo čtvrt hodinky. Jakmile usneme, přichází fáze číslo dvě, což je lehký spánek. Ve třetí a čtvrté fázi už člověk spí tvrdě. Až v tuto chvíli probíhá fyzická regenerace a tělo se dává po předešlém dni dohromady. Pátou a z hlediska vědy asi nejzajímavější fází je REM fáze.

REM

REM je anglická zkratka a v překladu znamená rychlý pohyb očí. Ten probíhá přes zavřená víčka. Jedná se o nejaktivnější fázi spánku. Nejenže se zde rodí sny, ale také se zlepšuje paměť a duševní schopnosti obecně. Při REM spánku již bije srdce stejně rychle jako při bdění. Na rukou a na nohách se začínají pohybovat svaly. Jinak je však tělo takřka kompletně ochrnuté. Paralýza se netýká pouze srdečního svalu a bránice.

Spánek u různých věkových skupin

Potřeba a kvalita spánku se s přibývajícími léty významně liší. Novorozenci potřebují spát denně až šestnáct hodin. REM fáze u novorozenců tvoří zhruba polovinu času spánku a mohou do ní přejít v podstatě okamžitě po usnutí. Starší děti mají nižší potřebu spánku a ta se s pokračujícím věkem ještě snižuje. Jakmile dítě začíná dospívat a měnit se v dospělého jedince, mění se i nutnost dlouho spát. Dospívajícím už stačí pouze cca 9 hodin spánku. Ve středním věku se potřeba snižuje asi na sedm hodin spánku denně. Ve stáří je to obdobné, avšak kvalita spánku je mnohem nižší.

Důležitost spánku

Spánek hraje v našich životech zásadní roli. Díky němu jsme schopni relativně rychle zregenerovat po fyzické a psychické stránce. Nezapomeňte, že kvalitní matrace je nezbytnou součástí zdravého a spokojeného spánku.