Povíme Vám co je lucidní snění.

Jako lucidní snění můžeme popsat stav, kdy si spící osoba uvědomí, že sní a díky tomu může ve svém snu vědomě a bez jakéhokoliv omezení pohybovat nebo jej měnit. Říká se tomu také probuzení ve snu. Pro tento stav se užívá zkratka LD – Lucid dreaming.

Lucidní snění lze natrénovat

První zmínky o lucidním snění najdeme u Aristotela. Existence tohoto jevu byla vědecky prokázána ve 20. století Stephenem LaBerge. Zajímavostí je, že tuto schopnost lucidního snění je možné určitým postupem natrénovat. Prvním krokem je zapamatovat si, co se vám zdálo. Vědci doporučují si každý sen zapsat. Lidé, kteří si pamatují své sny, mají mnohem lepší předpoklad se LD naučit.

Pro trénování lucidního snění se nejčastěji používá tzv. Testování reality. Například nápisy ve snech jsou velmi nestabilní, kontrolovat může člověk také čas. Ve snu bude nerealistický a při opětovném pohledu se změní. Test reality lze provést také na dýchání nosem, který si člověk zacpe prsty. Ve snu člověk dokáže dýchat i běžným způsobem. Například štípnutí je však reálné pouze v málo snech. Při štípnutí váš mozek i při spánku aktivuje vzor pro vnímání bolesti. Toto platí i pro pocity jako je vzrušení, chlad, teplo.

Ve snech bývají odrazy v zrcadle rozmazané a chaotické. Ve chvíli, kdy se jedinec pokouší vzpomenout, jak se na místo dostal, uvědomí si, že je ve snu. Sny totiž nemají logický začátek. Další možností tréninku lucidního snění je WILD, kdy je potřeba hlubokého uvolnění a zklidnění mysli. Jedinec si lehne na záda, případně do polohy při které obvykle neusíná. K udržení vědomí se musí soustředit na dýchání. Po čase by měly nastat hypnagogické obrazy. Je nutné mít po celou dobu zavřené oči. Subjekt pak může vstoupit do svého snu.