Co Vám můžou prozradit Vaše sny?

Do snů se nám promítá většinou to, čím zrovna žijeme, co děláme, co nás trápí nebo naopak těší, tedy kombinace věcí, které se skutečně staly s tím, co je v naší mysli. Sny nejsou nijak logické, nehraje zde žádnou roli ani čas. Sny se zdají každému z nás, ale někteří lidé si je nepamatují, proto mají pocit, že se jim žádné sny nezdají.

Co můžou prozdradit sny?

Nezřídka najdeme ve snu řešení, nový pohled na určitou věc či situaci, často vyplavou na povrch věci, které jsme si doposud nechtěli přiznat. Sny umí zrcadlit náš konkrétní problém i stav. Ve snech je často kladen důraz na mezilidské vztahy. Sny, které vypovídají o běžných událostech z našeho života se označují za běžné. Rovněž existují sny dětské nebo například předvídavé. Během noci se nám může zdát i několik snů.

Jak vykládat sny?

Poté, co se probudíte, snažte se sen popsat. Napište si, co jste viděli, slyšeli nebo cítili. Nezapomeňte na všechny detaily, vůně i chutě. Každá událost i věc má pro každého z nás jiný význam. U snů existuje řada univerzálních symbolů, které je potřeba zasadit do konkrétní situace, kterou jste ve svém snu prožili a také podle specifických vlastností. Nejvíce vypovídající hodnotu mají sny, které se nám opakují. Ve snu můžete najít řešení svého problému, nápad, pocit i důležitou myšlenku.

Nejčastější symboly ve snu

Dům, budova – symbolizuje většinou vlastní já, například rozestavěný dům symbolizuje fakt, že potřebujete ve svém životě něco dotáhnout.

Auto, cestování – tyto symboly znamenají cestu životem. Pozornost věnujte stavu cesty i auta. Příjezd do určitého cíle může znamenat konec určité životní etapy.

Zkouška – sny o zkouškách patří mezi nejčastější. Zdají se nám v období příprav na různé úkoly či nové situace, kdy máme obavu, zda ve skutečnosti uspějeme.